Kaip susikalbėti su kompiuteriu?

Neįtikėtina, kad nors kiekvieno žmogaus namuose stovi kompiuterine technika, ir visi esame tiesiog pririšti prie kompiuterio ir kitų įrenginių, tik nedidelė dalis žmonių žino, kaip visa tai iš tikro veikia. Kaip iš tiesų kalbasi kompiuterine technika tarpusavyje, ir kaip su kompiuteriu susikalba žmogus?

Kompiuterio kalba

TechnikaPati pradinė kompiuterio kalba yra tiesiog elektromagnetiniai signalai. Tie signalai yra koduojami nulių ir vienetų simboliais. Tačiau dvejetaine sistema programuoti būtų neįmanoma, nes per sudėtinga. Todėl žmogus yra iš dvejetainės sistemos kodų sukūręs sau patogesnius bendravimo su kompiuteriu simbolius – atitinkamas programavimo kalbas. Pati paprasčiausia (kompiuteriui, ne žmogui) yra vadinamoji BASIC kalba, ir jeigu šį tekstą skaito kas nors, kas mokėsi vidurinėje mokykloje 90 – aisiais, prisimenate, kad per informatikos pamokas tekdavo į sąsiuvinius rašyti šia BASIC kalba užrašytas frazes. Toliau eina aukštesnio lygio programavimo kalbos, iš kurių viena pirmųjų į objektus orientuotų kalbų, leidusių daugybei žmonių dirbti suprantamiau ir efektyviau, buvo C kalba.

Aukštesnio lygio kalbos rašomos ir žmogui, ir kompiuteriui

Po C kalbos jos pagrindu atsirado kitos aukšto lygio kalbos, tokios kaip Java, C++. Tačiau šios kalbos dabar jau yra dažnai išstumiamos dar paprastesnėmis, dar aukštesnio lygio kalbomis, pavyzdžiui Python. Programuoti darosi vis lengviau, nes programavimo kalbos vis labiau tobulina savo savybę būti suprantamomis žmogui. Kodas yra rašomas taip, kad jį suprastų kompiuteris ir visa kompiuterine technika paklustų komandoms, tinkamai veiktų. Tačiau kartu tas kodas pirma turi būti suprantamas žmonėms, nes kitaip nebus tų, kas galėtų tą kodą užrašyti.

Su kompiuteriais kalbantys programuotojai puikiai žino, kad kodą būtina rašyti kuo suprantamiau. Blogas programuotojas, ypač žinodamas, kad jo niekas netikrins, kodą parašys taip, kad kompiuterine technika tuo metu veiktų, kaip reikia, tačiau vėliau niekas niekada negalėtų to kodo suprasti, pataisyti, jeigu kas sugestų ar pridėti naujų priedų. Geras programuotojas užtruks ilgiau, nes sugalvos, kaip viską pavadinti, padaryti taip, kad vėliau ir kiti galėtų suprasti. Gerų programuotojų rasti visuomet yra sunkiau.

Kompiuterinė technika susikalba tarpusavyje

Tarp įvairių prietaisų taip pat yra siunčiami tam tikri signalai, ir jie leidžia prietaisams tarpusavyje sąveikauti, susikalbėti. Tokius dalykus galime stebėti, pavyzdžiui, prijungiant prie kompiuterio spausdintuvą, didesnį monitorių, telefoną ar bet kokį kitą prietaisą. Kompiuterio kalba bus paprasta dvejetainė, tačiau žmogus komandą paduos kitomis kalbomis.

Palikite atsiliepimą