Visa apimantis marketingo procesas

Marketingo sprendimaiSąvoka „marketingas“ vieniems asocijuojasi su agresyvia prekių ir paslaugų reklama, kitiems – su lietuvių kalboje niekaip ramybės nerandančiu anglų kalbos vertiniu. Kaip ten bebūtų, verslo pasaulyje be marketingo nevyktų joks sėkmingos įmonės egzistavimas, kadangi ši sąvoka apibūdina procesą, apimantį produkto ar paslaugos sugalvojimo, planavimo, išlaidų paskirstymo, siekiant sėkmingai vykdyti mainus tarp pardavėjo ir vartotojo, visumą. Tai rinkos ištyrimui, vartotojų poreikiui išsiaiškinti reikalingas procesas, kuris neįmanomas, jei paslaugos ar produkto pardavėjas siekia tik savo naudos. Šiuo atveju labai svarbu tenkinti tiek savo, tiek kliento poreikius, kad taip būtų užtikrintas ilgalaikis abiejų šalių bendradarbiavimas.

Marketingą, kaip discipliną, sudaro net kelios mokyklos. Išskirti galima prekių teorijos mokyklą, regioninę mokyklą, funkcinę mokyklą, organizacijos dinamikos mokyklą, socialinių mainų mokyklą,valdybinę mokyklą. Visos šios mokyklos yra dar klasifikuojamos pagal interaktyvumą, neinteraktyvumą, ekonominę ir neekonominę perspektyvą. Pagrindinis per XX a. įvykęs marketingo pokytis yra tas, kad iš klasikinio šis tapo modernus. Kitaip tariant, marketingą, anksčiau buvusį paremtą tradiciniais sandoriais, pakeitė santykių marketingas, kuris yra žymiai modernesnis.

Nors kai kam marketingo sąvoka ir gali sietis su agresyvia reklama, šis procesas niekuo nesusijęs su atvejais, kai vartotojas įsigyja nenorimą prekę ar nereikalingą paslaugą. Kadangi visa įmonės veiklos sistema turi būti orientuota į vartotoją, magrindinis sistemos tikslas – šimtaprocentinis vartotojų poreikio patenkinimas. Pagrindinės marketingo procese funcionuojančios sąvokos yra mainai ir ryšiai, produktas, paklausa, norai, rinka,prekė, reklama ir kitos. Marketingo sistemos centre, arba, kitaip tariant, marketingo objektas susideda iš veiklos, paslaugos, prekės, esminių įvykių, įvairių asmenų, viena už kitą geresnių idėjų ir panašiai.

Galima pakalbėti apie dar vieną marketingo, kaipdisciplinos, klasifikaciją. Asmens marketingo sąvoka dažniausiai taikoma įžymiems visuomenės veikėjams, kurie siekia sukelti susidomėjimą, pirmenybės teikimą prieš kažką kitą. Daugybė socialinės medijos įžymybių didelę dalį pinigų uždirba ir reklamos savo profiliuose, tokiu atveju, jos yra suinteresuotos, kad tas profilis būtų lankomas. Panašiai yra ir su vietos marketingu. Šiuo atveju siekiama sukelti susidomėjimą vieta. Įvykio marketingo apibrėžimas identiškas, tiesiog siekama patraukti visuomenės ar tam tikros tikslinės grupės dėmesį į konkretų įvykį. Organizacijos marketingo centre – siekimas atkreipti dėmesį į organizacijos vykdomą veiklą. Visi minėti porūšiai paremti vienu tikslu – pasitelkiant visas priemones siekti patenkinti savo ir tikslinės grupės poreikius. Taigi, marketingas yra sudėtingas ir įsdomus procesas, reikalaujantis plataus požiūrio į šiuolaikinę visuomenė, analitinio socialinių ir ekonominių procesų išmanymo ir didelio kūrybiškumo.

Palikite atsiliepimą